Cty bảo hiểm Dai-ichi giả chữ ký rút tiền của nhiều khách hàng, lại được vinh danh: “Chứng nhận Kỷ lục”

Ngày 6.1, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) đã rầm rộ tổ chức Sự kiện Tổng kết “Về nguồn yêu thương” nhận Chứng … Continue reading Cty bảo hiểm Dai-ichi giả chữ ký rút tiền của nhiều khách hàng, lại được vinh danh: “Chứng nhận Kỷ lục”